Logo poli

Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

Orzel

Dokumentacja prac realizowanych przez Centrum


- Zasady realizacji prac badawczych zleconych

- Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej PK

- Protokół zdawczo odbiorczy