Logo poli

Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

Orzel

Zespół ds. jakości kształcenia Filii Politechniki Koszalińskiej


  • dr inż. Wiesław Szada-Borzyszkowski – przewodniczący,

                     członkowie:

  • dr hab. inż. Dariusz Tomkiewicz, profesor PK,
  • dr inż. Sławomir Nagnajewicz,
  • przedstawiciel studentów kierunku Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym.