Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

Orzel

Oferta usług


                                             

Centrum Pomiaru Fizycznych i Mechanicznych Właściwości Materiałów Drzewnych


 

Centrum wyposażone jest wysokiej klasy sprzęt do zaawansowanych analiz właściwości mechanicznych i fizycznych materiałów

 

Stacjonarny System do mikrotomografii komputerowej  BRUKER SKYSCAN 1275

Przemysłowy  mikrotomograf  rentgenowski  służy  do  badania  wewnętrznej  struktury  materiału oraz  właściwości  fizycznych  związanych  z  rozkładem  gęstości  i  innych  przestrzennych  zmian właściwości  materiałów. Główne parametry systemu to:

 • Maksymalna  średnica  skanowania próbki 96mm,  maksymalna  wysokość próbki 120mm,
 • Źródło  promieniowania  z  ciągłą  zmianą  piku  energetycznego  w  zakresie  20-100kV,
 • Rozmiar  voxela:  <4µm, 
 • Przystawka do ściskania maksymalny nacisk 4400N.

Zestaw NETZSCH STA 449 F3 Jupiter - FTIR Perseus do jednoczesnej analizy termicznej TG-DSC/DTA sprzężony bezpośrednio ze spektrometrem FTIR do  analizy  gazowych produktów  rozkładu  służy  do  badania  właściwości  termicznych  i  analizy  fizykochemicznej  materiałów.  Główne parametry systemu to:

 • Analizator termiczny zapewniający rzeczywisty pomiar TG, DTA–TG, DSC-TG,
 • Zakres temperatur RT ÷ 1600 °C (temperatura próbki),
 • Rozdzielczość TG: 0,1 μg (w całym zakresie), maksymalna naważka: 35 g.,
 • Rozdzielczość cyfrowa dla trybu TG-DSC: 1µW,
 • Spektrometr FTIR zakres pomiarowy: 500 cm-1 and 6000 cm-1 rozdzielczość 2 cm-1 .

Skaner 3D GOM ARAMIS Adjustable Base 12M wraz z dodatkowym wyposażeniem przeznaczony do pomiaru odkształceń i przemieszczeń 3D zarówno do badań statycznych jak i dynamicznych. Główne parametry systemu to:

 • Rozdzielczość do 4096 x 3000 pixeli,
 • Częstotliwość wykonywania zdjęć: do 100 Hz,
 • Zapis analogowych sygnałów z czujników do 8 kanałów.