Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

Orzel

Centrum Pomiaru Fizycznych i Mechanicznych Właściwości Materiałów Drzewnych


Centrum Pomiaru Fizycznych i Mechanicznych Właściwości Materiałów Drzewnych

 

Oferuje usługi pomiarowe, doradztwo w zakresie:

  • usługi pomiarowe z zastosowaniem zaawansowanego sprzętu,
  • rozwiązywanie technicznych problemów przemysłowych w zakresie automatyzacji, monitorowania, kontroli oraz optymalizacji procesów technologicznych,
  • rozwiązywanie technicznych problemów przemysłowych w zakresie opracowania nowych konstrukcji oraz ich optymalizacji,
  • rozwiązywanie technicznych problemów przemysłowych w zakresie projektowania, automatyzacji, monitorowania, kontroli oraz optymalizacji procesów technologicznych,
  • wykonywanie ekspertyz  oraz wydawanie opinii technicznych,
  • współpraca w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem,
  • rozwiązywanie technicznych problemów przemysłowych w zakresie opracowania nowych konstrukcji oraz ich optymalizacji.

 

Centrum wyposażone jest wysokiej klasy sprzęt do zaawansowanych analiz właściwości mechanicznych i fizycznych materiałów

 

Stacjonarny System do mikrotomografii komputerowej  BRUKER SKYSCAN 1275

Przemysłowy  mikrotomograf  rentgenowski  służy  do  badania  wewnętrznej  struktury  materiału oraz  właściwości  fizycznych  związanych  z  rozkładem  gęstości  i  innych  przestrzennych  zmian właściwości  materiałów.

Zestaw NETZSCH STA 449 F3 Jupiter - FTIR Perseus do jednoczesnej analizy termicznej TG-DSC/DTA sprzężony bezpośrednio ze spektrometrem FTIR do  analizy  gazowych produktów  rozkładu  służy  do  badania  właściwości  termicznych  i  analizy  fizykochemicznej  materiałów. 
Skaner 3D GOM ARAMIS Adjustable Base 12M wraz z dodatkowym wyposażeniem przeznaczony do pomiaru odkształceń i przemieszczeń 3D zarówno do badań statycznych jak i dynamicznych.

 

 

Usługi pomiarowe są prowadzone zgodnie z uchwałą Senatu Politechniki Koszalińskiej Nr 13/2015 z dnia 18 marca 2015.

Wycena usługi zostanie dokonana indywidualnie w zależności od zakresu zlecania. Kontakt poniżej.

 

Dane kontaktowe

Filia Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku

ul. Waryńskiego 1 budynek CBR

78-400 SZCZECINEK

email: dariusz.tomkiewicz@tu.koszalin.pl

tel: +48 660 560 340