Logo poli

Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

Orzel

Systemy Automatyki i Monitorowania


Systemy Automatyki i Monitorowania

Działalność i badania naukowe:

 • innowacyjne metody i technologie związane z monitorowaniem i sterowaniem procesów technologicznych w przemyśle;
 • metody pomiarowymi trudno dostępnych wielkości;
 • modelowanie i identyfikacja procesów dynamicznych;
 • optymalizacja procesów;
 • przetwarzanie sygnałów i obrazów.

 

Doświadczenie:

 • budowa i programowanie systemów wbudowanych;
 • budowa bezprzewodowych autonomicznych systemów pomiarowych;
 • systemy sterowania;  
 • monitorowanie parametrów środowiska, jakości żywności oraz stanu roślin;
 • zastosowanie metod sztucznej inteligencji (sieci neuronowe, zbiory rozmyte) do celów sterowania, monitorowania i łączenia danych;
 • zastosowanie metod przetwarzania obrazów do oceny jakości produktów.

 

Współpraca, dotyczy miedzy innymi:

 • opracowania systemów sterowania;
 • pracowania metod pomiarowych i systemów diagnostycznych;
 • opracowanie energooszczędnych metod sterowania;
 • opracowanie systemów sterowania w systemach wentylacji i klimatyzacji HVAC;
 • metod sterowania mikroklimatem w komorach przechowalniczych;
 • systemów oceny jakości produktu w tym z wykorzystaniem systemów wizji komputerowej;
 • metod oceny zawartości wody oraz aktywności wody w materiałach podczas ich suszenia lub składowania oraz opracowania metod sterowania tymi procesami.

 

Słowa kluczowe:

Czujniki bezprzewodowe, sterowanie, sterowanie mikroklimatem, przechowywanie, modelowanie procesów, identyfikacja modeli, monitorowanie jakości, zawartość wody.