WYDZIAŁ PRZEMYSŁU DRZEWNEGO

Orzel

Proces dyplomowaniaWykaz tematów prac dyplomowych 2019 - wersja word


Procedura dyplomowania

Załącznik 1_Karta zgłoszenia tematu pracy dyplomowej.pdf  /  wersja word

Załącznik 2_Karta dyplomanta.pdf

Załącznik 3_Wykaz prac dyplomowych

Załącznik 4_Karta opinii_recenzji.pdf

Załącznik 5_Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.pdf

Załącznik 6_Protokół z przebiegu egzaminu.pdf

Załącznik 7_Oswiadczenie o udostepnieniu pracy dyplomowej.pdf

Załącznik 8_Wniosek o skierowanie pracy na konkurs.pdf

Załącznik 9_Wniosek studenta o przesunięcie terminu złożenia pracy.pdf

Załącznik 10_Karta obiegowa.pdf