Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

Orzel

PLIKI DO POBRANIA


Podanie o powtarzanie roku/semstru


Podanie o urlop dziekański     


Podanie o odpłatne powtarzanie kursu


Wniosek o przyznanie stypendium do 500zł


Deklaracja opłat na raty (studia niestacjonarne-sem. zimowy)


Deklaracja opłat na raty (studia niestacjonarne-sem. letni)


Podanie o wpis warunkowy


Karta obiegowa


Podanie o wydanie duplikatu legitymacji lub indeksu