Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

Orzel

PLANY I TERMINY ZAJĘĆ


ZARZĄDZENIE Nr 14/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020

 

 SEMESTR zimowy 2019/2020


PLANY ZAJĘĆ W SEMESTRZE zimowym W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

STUDIA STACJONARNE

Kierunek: Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

Plan zajęć: PLAN NA SEM. ZIMOWY 2019/2020 - wersja 24.10.2019 - 9 (pdf)

                                                                             - laboratoria I sem - wersja 18.10.2019 - 2 (pdf)

 STUDIA NIESTACJONARNE

Kierunek: Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

Plan zajęć: PLAN NA SEM. ZIMOWY 2019/2020 - wersja 08.10.2019 - 2 (pdf)

 

TERMINARZ ZJAZDÓW NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Kierunek: Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

Lp Dzień Miesiąc Rok
1. 11 12 13 PAŹDZIENIKA 2019
2. 25 26 27 PAŻDZIERNIKA 2019
3. 08 09 10 LISTOPADA 2019
4. 22 23 24 LISTOPADA 2019
5. 06 07 08 GRUDNIA 2019
6. 20 21 22 GRUDNIA 2019
7. 10 11 12 STYCZNIA 2020
8. 24 25 26 STYCZNIA 2020