Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

Orzel

Struktura studiów


Struktura planu studiów

Program kształcenia

Program studiów od 2016r.

Program studiów od 2019r.

Program studiów od 2020r.