Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

Orzel

KIERUNKI KSZTAŁCENIA


Student wybierający tą specjalność zdobędzie wykształcenie  właściwe dla inżyniera mechanika z dyscypliny Budowa i Eksploatacja Maszyn ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • automatyki i automatyzacji procesów przemysłowych,
  • produkcja i projektowanie w przemyśle drzewnym.