Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

Orzel

Historia


 

Geneza powstania WPD

Genezą powstania wydziału jest rozwój sektora drzewno-meblarskiego oraz zastosowanie w nim nowych technologii wytwarzania i obróbki opartych o zautomatyzowane linie technologiczne. Kierunek ten powstał z inicjatywy i przy współudziale firm z branży drzewnej, której gwałtowny rozwój w ostatnich latach sprawia, że Polska staje się światowym liderem w tej dziedzinie.

Powstanie Wydziału Przemysłu Drzewnego zostało zapoczątkowane podpisaniem listu intencyjnego pomiędzy: Politechniką Koszalińską, Burmistrzem Miasta Szczecinek, Starostą Powiatu Szczecineckiego, Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Kronospan Szczecinek Spółka z o.o.

 

 

Senat Politechniki Koszalińskiej podjął uchwałę nr 35/2015  o utworzeniu podstawowej jednostki organizacyjnej Politechniki Koszalińskiej pod nazwą: Zamiejscowy Wydział Przemysłu Drzewnego.

 

 

Uchwałą senatu nr 47/2015 Politechniki Koszalińskiej z. Senat podjął decyzję o  uruchomieniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym.

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2016 dnia zostaje powołany pełnomocnika Rektora do spraw organizacji Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego w Szczecinku. Pełnomocnikiem zostaje dr hab. inż. Ewa Wachowicz, prof. PK.

 

 

Kolegium Elektorów Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego dokonało wyboru pierwszego  Dziekana Wydziału -   zostaje nim  prof. nadzw. dr hab. inż. Dariusz Tomkiewicz.

 

 

Kolegium Elektorów Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego dokonało wyboru dr. inż. Sławomira Nagnajewicza na  Prodziekana ds. Kształcenia i Studentów.

 


 

Pierwsza inauguracja wydziału. Indeksy odebrało ponad 60 nowych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 


 

Uchwałą Nr 27/2018 z dnia 24 października 2018r została zmieniona  nazwa Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego na Wydział Przemysłu Drzewnego.

 

 

 

 

 

                     

Jednym z głównych zadań kierunku studiów Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym jest interdyscyplinarne kształcenie studentów w sposób zapewniający nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych do kreowania twórczych rozwiązań we współpracy z gospodarką i społeczeństwem.

Program kształcenia na kierunku o profilu praktycznym Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych właściwych dla inżyniera mechanika z dyscypliny Budowa i Eksploatacja Maszyn ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i umiejętności z zakresu procesów i maszyn przemysłu drzewnego oraz automatyki i automatyzacji procesów przemysłowych. Szczególna uwaga została zwrócona na praktyczny kontakt studenta z najnowszą aparaturą i maszynami, tworzącymi zautomatyzowane linie technologiczne w przemyśle przetwórstwa drewna i meblarstwa.

Kontakt studenta z przemysłem realizowany będzie podczas zajęć laboratoryjnych oraz praktyk odbywanych w zakładach przemysłu drzewnego. Znaczna część zajęć ćwiczeniowych, laboratoryjnych i projektowych realizowana będzie przez osoby z doświadczeniem praktycznym, zdobytym w zakładach związanych z przemysłem drzewnym. Ujęcie grup przedmiotów w monotematyczne moduły kształcenia zakończone projektem podsumowującym umożliwia przygotowanie absolwentów do samodzielnego formułowania oraz rozwiązywania konkretnych zadań w przemyśle. Wszechstronność i interdyscyplinarność wykształcenia, poszerzona o wiedzę praktyczną pozwoli absolwentom tych studiów na swobodne przystosowanie się do potrzeb rynku pracy w każdym kraju.

     

      

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy i pełnienia kierowniczych funkcji w zakładach przemysłu drzewnego (w branży: płyt drewnopodobnych, meblarskiej, stolarki budowlanej, tartakach) na stanowiskach związanych z eksploatacją maszyn, automatyzacją procesów technologicznych oraz utrzymaniem ruchu. Ponadto mogą znaleźć zatrudnienie w firmach i przedstawicielstwach handlowych (handel narzędziami i maszynami do obróbki i przetwórstwa drewna).