Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

Orzel

Informacje o rekrutacji


 

Internetowy system rekrutacyjny PK - więcej

 

 

Jeśli masz pytania prosimy o kontakt

Masz pytanie-zadzwoń-tel: 660560340      lub odwiedź nas: Ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek (Centrum Badawczo-Rozwojowe)

e-mail: wpd@tu.koszalin.pl


 

 

Zatwierdzono regulamin przyznawania dodatkowych stypendiów do 500 zł

Stypendium  przyznawane  jest  w  skali  trzystopniowej  w  zależności  
od miejsca na liście rankingowej jako:
a) stypendium I stopnia w wysokości 500,00 zł dla 25% studentów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów,
b)  stypendium  II  stopnia  w  wysokości  400,00  zł  dla  kolejnych  25% studentów,
c)  stypendium  III  stopnia  w  wysokości  300,00  zł  dla  pozostałych studentów.

informacje szczegółowe patrz - więcej...