Wykaz nauczycieli akademickich:

Dziekan Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego

dr hab. inż. / prof. nzw. PK DARIUSZ TOMKIEWICZ


Pracownicy Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego

dr hab. / prof. nzw. PK WALERY SIENICKI

dr inż. SŁAWOMIR NAGNAJEWICZ

dr inż. GRZEGORZ CHOMKA

dr inż. WIESŁAW SZADA-BORZYSZKOWSKI

dr inż. JAROSŁAW CHODÓR

 

Wykaz osób posiadających doświadczenie zdobyte poza uczelnią:

dr inż. TOMASZ ROMAN

mgr inż. ANDRZEJ SZKOLNIK

mgr inż. ADAM ŁAZAR

mgr inż. ZBIGNIEW STEFANIAK

mgr inż. KRZYSZTOF DOMIAN