Harmonogram wyborów

do organów kolegialnych i jednoosobowych

Politechniki Koszalińskiej – Zamiejscowego Wydział Przemysłu Drzewnego

na kadencję 2016 – 2020

Lp.

Zakres czynności

Termin realizacji

Odpowiedzialność za realizację

1.

Powołanie Wydziałowej Komisji Wyborczej

21.09.2016 r.

Senat PK

2.

Opracowanie regulaminu oraz harmonogramu wyborów

7.10.2016 r.

WKW

3.

Zgłaszanie kandydatów do:

- Kolegium Elektorów Wydziału

- Rady Wydziału

14.10.2016 r. (pt.)

godz. 900 ÷ 1000

pokój 105A bud. H
ul. Racławicka 15- 17

WKW

4.

Zgłaszanie kandydatów na funkcję Dziekana

14.10.2016 r. (pt.)

godz. 900 ÷ 1000

pokój 105A bud. H
ul. Racławicka 15- 17

WKW

5.

Wybory do:

- Kolegium Elektorów Wydziału

- Rady Wydziału

21.10.2016 r. (pt.)

godz. 1000 ÷ 1030

pokój 105A bud. H
ul. Racławicka 15- 17

WKW

6.

Spotkanie przedwyborcze kandydatów na funkcję dziekana

21.10.2016 r. (pt.)

godz. 1040 ÷1100

pokój 105A bud. H
ul. Racławicka 15- 17

WKW

7.

Wybór Dziekana na spotkaniu Kolegium Elektorów Wydziału

21.10.2016 r. (pt.)

 godz. 1100 ÷ 1130

pokój 105A bud. H
ul. Racławicka 15- 17

WKW

8.

Zgłaszanie kandydatów na funkcję prodziekana

21.10.2016r. (pt.)

pokój 105A bud. H
ul. Racławicka 15- 17

Dziekan elekt, WKW

9.

Spotkanie przedwyborcze kandydatów na Prodziekana

28.10.2016t (pt.)

godz. 1000

pokój 105A bud. H
ul. Racławicka 15- 17

WKW

10.

Wybór Prodziekana na spotkaniu Kolegium Elektorów Wydziału

28.10.2016 r. (pt.)

godz. 1030

pokój 105A bud. H
ul. Racławicka 15- 17

WKW