TopUroczysta Inauguracja

Roku Akademickiego 2017/2018

na Zamiejscowym Wydziale Przemysłu Drzewnego w Szczecinku

odbędzie się 16 października o godz. 12:00 w Kronospan Design Center przy ulicy Pilskiej 2 w Szczecinku.


 

RADA DS. STRATEGII I ROZWOJU ZAMIEJSCOWEGO WYDZIAŁU PRZEMYSLU DRZEWNEGO

Dzisiaj (04.07) po raz pierwszy obradowała Rada ds. Strategii Rozwoju Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego. Jest to organ doradczy, wspierający Radę Zamiejscowego Wydziału Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku. Celem działania Rady ds. Strategii Rozwoju Wydziału jest dbałość o zgodność kierunków działania Wydziału z potrzebami regionu oraz przemysłu, dbałość o wysoką jakość procesu kształcenia na Wydziale Przemysłu Drzewnego, tworzenie warunków do ścisłej współpracy studentów środowiska naukowego i dydaktycznego Wydziału z przedsiębiorcami, władzami regionu oraz innymi podmiotami związanymi z rozwojem przemysłowym i kulturowym regionu. Członkowie rady, której przewodził dziekan dr hab. inż. Dariusz Tomkiewicz  spotkali się w Kronospan Design Center. W jej skład oprócz reprezentantów środowiska akademickiego wchodzą również przedstawiciele zakładów przemysłowych (ściśle współpracujących z firmą Kronospan w ramach Szczecineckiego Klastra Meblowego), władz samorządu powiatu szczecineckiego, miasta Szczecinek oraz przewodniczący samorządu studenckiego. Z ramienia samorządu powiatu szczecineckiego w rzeczonej Radzie zasiedli: starosta szczecinecki Krzysztof Lis, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Wiesław Kosmala oraz dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zofia Kosicka.

czytaj więcej


MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY EDUKACYJNE

08.06.2017r. w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior odbyła się sesja międzynarodowych warsztatów „International Workshop on Applied and Sustainable Engineering”. Wzięło w nich udział kilkadziesiąt osób reprezentujących różne ośrodki akademickie z Polski i z zagranicy.  Spotkaniu przewodził dziekan zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku prof. nadzw. dr hab. inż. Dariusz Tomkiewicz.

czytaj więcej


SIŁA TKWI W DREWNIE! - artykuł w prasie

W ubiegłym roku jedną trzecią krajowego eksportu netto w przemyśle drzewnym wypracowało siedem firm z Zachodniopomorskiego.

czytaj więcej


 

Tłumy studentów na uniwersytecie dziecięcym

Za nami kolejne, niezwykle ciekawe zajęcia w ramach KUDiM - Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży; niezwykłego projektu, który przyciągnął kilkuset chętnych. Uniwersytet dziecięcy to wspólny projekt Kronospanu, Politechniki Koszalińskiej, Miasta Szczecinek oraz Starostwa Powiatu Szczecineckiego.

czytaj więcej

 

 

 

 

 


 


 

 


 

Zatwierdzono regulamin przyznawania dodatkowych stypendiów do 500 zł

Stypendium  przyznawane  jest  w  skali  trzystopniowej  w  zależności  
od miejsca na liście rankingowej jako:
a) stypendium I stopnia w wysokości 500,00 zł dla 25% studentów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów,
b)  stypendium  II  stopnia  w  wysokości  400,00  zł  dla  kolejnych  25% studentów,
c)  stypendium  III  stopnia  w  wysokości  300,00  zł  dla  pozostałych studentów.

informacje szczegółowe patrz - Pomoc materialna i stypendia