Logo poli

Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

Orzel

Szkolenie z programowania sterowników logicznych Siemens Simatic


W dniach 01-05 marca 2021 r. w Filii Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku, w ramach projektu „Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej”, realizowany był kurs Programowanie sterowników logicznych Siemens Simatic”. Studenci III i IV roku kierunku Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym w trakcie 28-mio godzinnego kursu nabywali umiejętności obsługi, konfigurowania oraz programowania sterowników przemysłowych Siemens Simatic S7-1500, umiejętności niezbędne dla przyszłego inżyniera automatyka. Dziękujemy koszalińskiej firmie CNC Millena oraz trenerowi Tomaszowi Gilewskiemu za perfekcyjne przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia.