Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

Orzel

Dodatkowe lekcje matematyki dla uczniów ze Szczecinka


Rektor  Politechniki  Koszalińskiej  dr  hab.  Danuta Zawadzka,  prof.  PK  i  starosta  powiatu  Krzysztof Lis, absolwent Politechniki Koszalińskiej, podpisali dzisiaj  umowę  na  realizację  zajęć  dodatkowych z  matematyki  dla  maturzystów  szkół  z  powiatu szczecineckiego. Kursy sfinansuje uczelnia.

 

Spotkanie z zachowaniem obostrzeń sanitarnych odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego. Poza przedstawicielami  gospodarzy,  w  tym  wicestarostą  Robertem Fabisiakiem  (również  absolwentem  Politechniki  Koszalińskiej), wzięli w nim udział m.in. dr inż. Artur Wezgraj, kanclerz  i  dr  inż.  Sławomir  Nagnajewicz,  dyrektor  Filii Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku.
W projekcie, który ma na celu istotne wsparcie dla młodych osób planujących kontynuację nauki na studiach np. na Politechnice Koszalińskiej, ogółem weźmie udział 557 uczniów z 24 klas w sześciu szkołach. Umowa obejmuje 336 dodatkowych godzin zajęć z matematyki dla 14 grup uczniów. Projekt realizowany będzie od lutego do kwietnia 2021 r.