Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

Orzel

Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku


Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w wysokości 1,3 miliona złotych, szczecinecka Szkoła Podstawowa nr 5 zostanie przekształcona w jednostkę szkoleniową odpowiedzialną za podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli szkół podstawowych z regionu. Szkolenie w głównej mierze ukierunkowane będzie na nowoczesną metodykę nauczania w wybranych obszarach, a co za tym idzie – podniesienie efektywności w przekazywaniu wiedzy.

– Modelowa Szkoła Ćwiczeń odnosi się do czterech obszarów, kluczowych dla powiatu szczecineckiego: nauk przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, matematyki oraz języków obcych – informuje dr inż. Sławomir Nagnajewicz, koordynator projektu z ramienia Politechniki Koszalińskiej. – Zajęcia dokształcające będą więc dotyczyły tych właśnie obszarów. Nasi dydaktycy opracowali wzorcowe materiały szkoleniowe dla dwóch dziedzin, natomiast – według zapisów w projekcie – recenzować będą wszystkie cztery. 

Materiały szkoleniowe z języków obcych opracował dr Piotr Parczewski ze Studium Języków Obcych (SJO) PK, natomiast dla matematyki – dr hab. inż. Krzysztof Rokosz, prof. PK (Wydział Mechaniczny). Recenzentami zostali natomiast: mgr Adam Palonek (SJO) – języki obce, mgr Jolanta Janus (Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji) – matematyka, dr inż. Małgorzata Smuga-Kogut (Wydział Mechaniczny) – nauki przyrodnicze, dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK (Wydział Elektroniki i Informatyki) – technologie informacyjno-komunikacyjne.  

– Opracowane i zrecenzowane materiały szkoleniowe będą gotowe do wykorzystania na koniec tego roku kalendarzowego – dodaje dr inż. Sławomir Nagnajewicz. – Pierwsze zajęcia z wykorzystaniem naszych opracowań odbędą się w Modelowej Szkole Ćwiczeń już na początku przyszłego roku.