Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

Orzel

Centrum Pomiaru Fizycznych i Mechanicznych Właściwości Materiałów Drzewnych


Centrum Szybkiego Prototypowania oraz Centrum Pomiaru Fizycznych i Mechanicznych Właściwości Materiałów Drzewnych powstaną na Politechnice Koszalińskiej. Umowę o dofinansowanie obu projektów podpisali we wtorek (1 października br.): rektor uczelni prof. Tadeusz Bohdal i marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. W konferencji prasowej, której towarzyszyło podpisanie umów, wziął udział również prezydent Koszalina Piotr Jedliński. Projekty przeprowadzone będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ). Centrum Pomiaru Fizycznych i Mechanicznych Właściwości Materiałów Drzewnych to projekt, który będzie realizowany przez Filię Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku. Polega on na zakupie infrastruktury, która uzupełni bazę aparaturową wykorzystywaną do realizacji prac badawczych. Rezultaty tych prac mają poszerzyć ofertę wdrożeniową Wydziału Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej dla gospodarki, a w szczególności dla nowoczesnego przemysłu regionu.
Realizacja projektu i wprowadzenie nowych usług dla przedsiębiorstw wpłynie na wzrost ich innowacyjności i konkurencyjności, co bezpośrednio przyczyni się do rozwoju gospodarki regionumówił prof. Tadeusz Bohdal. Całkowity koszt projektu to niemal 2 mln złotych, z czego wsparcie z RPO WZ wyniesie 1,2 mln złotych. Centrum Szybkiego Prototypowania to projekt realizowany na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. Jego nadrzędnym celem jest zwiększenie wykorzystania wyników badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu szybkiego prototypowania na rzecz nowoczesnego przemysłu poinformował rektor uczelni. Dzięki inwestycji nastąpi zwiększenie potencjału prowadzenia badań naukowych w zakresie szybkiego prototypowania na rzecz nowoczesnego przemysłu. Wszystko to poprzezstworzenie nowoczesnego ośrodka badawczo-wdrożeniowego, umożliwiającego realizację badań z zakresu technik przyrostowych, modelowania i symulacji mechanizmów i procesów odkształceń, kompleksowych badań wytrzymałościowych oraz inżynierii odwrotnej z wykorzystaniem laserowego skanera 3D. Całkowity koszt projektu to niemal 3,7 mln złotych, z czego wsparcie z RPO WZ wyniesie 2,2 mln złotych.