Logo poli

Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

Orzel
Inf. og%c3%b3lne

Informacje ogólne

Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym to kierunek o profilu praktycznym, w którym, szczególny nacisk kładziony jest na nabycie przez studentów umiejętności praktycznych pod okiem doświadczonych profesjonalistów i zdobycie doświadczenia zawodowego niezbędnego w dalszej karierze zawodowej. Kierunek ten powstał z inicjatywy i przy współudziale firm z branży drzewnej, której gwałtowny rozwój w ostatnich latach sprawia, że Polska staje się światowym liderem w tej dziedzinie. Powoduje to duże zapotrzebowanie na inżynierów posiadających wiedzę i umiejętności pozwalające na projektowanie, użytkowanie i eksploatację zinformatyzowanych i zautomatyzowanych linii produkcyjnych.

 

zdarzenia

Początek sesji poprawkowej

Początek letniej sesji egzaminacyjnej

Początek nowego roku akademickiego

Wakacje...

-139
-218
-139
-204